Language  
Voice Recognition

Prospect Heights School District 23 News Article

Early Childhood Screening Program

School District 23 conducts monthly Early Childhood Screenings for children ages 3-5 who may qualify for preschool programming in the district.  The purpose of the screening is to determine if your child qualifies for the at-risk preschool program as well as determine if there are any possible developmental delays.  If developmental delays are noted, your child may be referred for further evaluation for special education services. If you are interested in finding out more about the preschool program or are concerned about your child’s development and would like more information about a screening, the evaluation process, or preschool special education services, please contact Eisenhower School at 847-870-3875.  Please also share with your friends, family, and neighbors who live in School District 23 boundaries if you know they have children between the ages of 3-5. Thank you.

 

Read more about our Early Childhood Edcuation here 


El Distrito 23 realiza Evaluaciones Iniciales de Preescolar mensualmente para niños entre 3 y 5 años que podrían calificar para participar en programas de preescolar del distrito. El propósito de la evaluación inicial es determinar si su hija(o) califica para el programa de preescolar nivelador y para determinar si existen retrasos en el desarrollo. Si se observan retrasos en el desarrollo, es posible que se le derive para hacer más evaluaciones con servicios de educación especial. Si usted tiene interés en conocer más detalladamente los programas de preescolar o le preocupa el desarrollo de su hija(o) y desea más información sobre las evaluaciones iniciales, el proceso de evaluación o los servicios de educación especial de preescolar, por favor, comuníquese con la Escuela Eisenhower llamando al 847-870-3875. Asimismo, si tiene amigos, familiares o vecinos que viven en el Distrito Escolar 23 y tienen hijos entre los 3 y los 5 años, por favor, compartan esta información. Gracias.

  

Dystrykt Szkolny numer 23 organizuje comiesieczne testy sprawdzajace dla dzieci w wieku lat

3-5 które moglyby zakwalifikowac sie na  udzial w programie przedszkolnym w naszym dystrykcie.

Celem tych testów jest stwierdzenie czy Panstwa dziecko kwalifikuje sie do programu przeznaczonego dla dzieci zagrozonych , ze specjalnymi potrzebami a takze stwierdzenie opóznien rozwojowych. Jesli zostana stwierdzone opóznienia w rozwoju, Panstwa dziecko moze byc skierowane na specjalne badania kwalifikujace do programu edukacyjnego dla dzieci  ze specjalnymi potrzebami. Jesli sa Panstwo zainteresowani zdobyciem szczególowych informacji o Programie Przedszkolnym albo martwicie sie Panstwo o rozwój Waszego dziecka i chcielibyscie, Pantwo uzyskac wiecej informacji dotyczacych sposobu testowania , procesu ewaluacyjnego lub naszego programu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami prosze zadzwonic pod numer: 847-870-3875. Prosze aby Panstwo podzielili sie ta informacja z Waszymi przyjaciólmi, czy sasiadami którzy mieszkaja na terenie naszego dystryktu i maja dzieci w wieku 3-5 lat. Dziekujemy.

BACK
Print This Article